Super Zabaweczki

Zwroty

 

Zgodnie z ustawą konsumencką klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w ciągu 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny.

 

Odstąpienia można dokonać wysyłając formularz odstąpienia na adres mailowy sklep@superzabaweczki.pl .

 

Zwracany przedmiot wraz z formularzem odstąpienia umowy na odległość należy przesłać na adres:

 

Pegaz -odstąpienie od umowy

Stefana Żeromskiego 21C

97-425 Zelów

 

Możesz skorzystać z załączonego wzoru

Odstąpienie od umowy

 1.    Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,  Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w  terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi  - w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług. 

 2.   Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego  oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty  elektronicznej. 

 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To,  co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że  zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

 4. Zwrot powinien  nastąpić nie później niż w terminie 14 dni.  Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest  możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od  nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można  odstąpić.   

 5. Nabywca odsyła towar na własny koszt. Przesyłkę należy nadać na adres  Sprzedawcy 

 6. W przypadku zwrotu towaru Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, z zastrzeżeniem, że jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób

 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy  będące  wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Oznacza  to, że kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki  sposób w jaki mógłby to uczynić w  sklepie stacjonarnym. Konsument nie  może bowiem normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od  umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami  w związku ze  zmniejszeniem jej wartości. 

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: 

 1. o  świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za  wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem  świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci  prawo odstąpienia od umowy

 2. w której cena lub wynagrodzenie  zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie  sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do  odstąpienia od umowy

 3. w której przedmiotem świadczenia jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta  lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

 5. w  której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu  na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie  zostało otwarte po dostarczeniu; 

 6. w której przedmiotem  świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój  charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 7. w  której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena  została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie  może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od  wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli

 8. w  której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w  celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca  świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument  żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do  wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy  przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

 9. w  której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej

 12. o  świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów  mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług  związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub  kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia  usługi

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane  na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za  wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i  po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia  od umowy. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur: Kupujący  będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym  Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w  Łodzi Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur  rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:  www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

do góry
Szablony Shoper Modern™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl